Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2019 23:06

Mưỡu:
Đông qua tiết lại xuân sang,
Sửu qua, năm mới sang Dần là nay.
Chúc mừng năm mới vui thay,
Dân ta muôn việc ngày ngày hơn xưa.

Nói:
Ngã Việt tự thiên niên cố quốc,
Bức dư đồ tự Bắc mở vào Nam.
Giống Lạc Hồng sinh trưởng mỗi ngày thêm,
Gió xuân thổi năm năm càng nẩy nở.
..............


Bài hát nói được in còn thiếu trong sách dẫn. Mậu Dần tức năm 1938.

Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945