Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 20:21

Bốn bể rong chơi trải tháng ngày
Vàng Danh quen biết mới từ nay
Lửa than rèn đúc câu thơ tặng
Son phấn quây quần cuộc tỉnh say
Nhờ có Bắc Nam cơn gió thổi
Xui nên non nước bước đường may
Biết nhau tuy mới tình như cũ
Ngoại bốn mươi năm chút nghĩa này


1936

Ông Lương Ngọc Tùng, thư ký Sở mỏ Vàng Danh (Hòn Gai), tính hào hiệp, đã đón Tản Đà và cả gia đình ra Vàng Danh chơi 3 tháng.

Nguyên xướng:
Gặp ông Nguyễn Khắc Hiếu

Mảng tiếng thi nhân tự những ngày
Nào ngờ gặp mặt có hôm nay
Câu thơ xướng hoạ lời chau chuốt
Cuộc rượu trăng thề cuộc tỉnh say
Nam Bắc hẹn hò tuy buổi mới
Nước non đưa đón cũng duyên may
Yêu nhau chẳng lọ là quen cũ
Thanh khí nghìn xưa vẫn thế này
Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002