Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại
3 người thích
Từ khoá: Tú Mỡ (7) Tản Đà - Tú Mỡ (11)

Đăng bởi Biển nhớ vào 28/06/2008 04:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 29/08/2009 01:27

Nghe ai bỉ báng Tản Đà
Báo chương lên tiếng tỉnh Hà mỉa mai
Ừ! Tớ vẫn học tài Quỉ Cốc
Nhưng chẳng hay nói dóc lấy tiền
Thiên lương chưa bén duyên thiên
Rượu thơ còn vẫn chén tiên câu thần
Cuộc trần thế kiếm ăn chẳng dễ
Rẻ rúng thay là nghệ làm văn!
Thâu đêm hao tổn tinh thần
Đèn xanh chiếc bóng xoay vần từng câu
Nào ai biết gan rầu ruột thắt
Thế mà sao mỏi mắt cùn râu
Nỗi niềm thực thế vì đâu?
Quá thương cất chén gượng sầu, làm vui
Đấng tạo hoá còn nuôi thi sĩ
Các thánh sư phải nghĩ đường xoay
Dẫu rằng lý số không hay
Chu Công, Khổng Tử ứng tay nên tài
Từ thủa nhỏ dùi mài Kinh Dịch
Báo An Nam nghĩa thích đã tường
Việc đời hai chữ “âm dương”
Tiếc thay mất giá tại phường ba hoa
Trời mới bảo Tản Đà tiểu tử
Vạch Kiền Khôn xét thử lại sao?
Trổ tài thần thánh tuyệt cao
Mà cho thiên hạ xem vào phải chăng
Mặc những kẻ tán trăng tán cuội
Xá chi ai lời nói ba hoa
Giang san đương lúc khề khà
Nghe thơ Tú Mỡ đậm đà có duyên
Riêng với bác miễn tiền đặt quẻ
Đoán thật hay bác sẽ ghê lòng
Tuổi già nay tớ không ngông!


Nguyên năm 1936, Tản Đà có đăng bài thơ Hà Lạc lý số trên báo Ngày nay để quảng cáo cho dịch vụ xem bói của mình. Sau đó, Tú Mỡ đã cho đăng bài thơ Tản Đà cốc tử, cũng trên báo Ngày nay, để chế giễu Tàn Đà. Đây là bài thơ Tản Đà hoạ tiếp lại và đăng trên báo Ngày nay số 140, ngày 10-12-1938.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]