Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 00:35

(Đùa gửi cho một người quen biết)

Vẩn vơ nghĩ lại thêm cười
Của đời mà chịu cho đời lấy đi!
Nợ đời chưa trả chi chi
Nợ tình ai gánh thôi thì mặc ai!
Giai nhân nan tất đắc
Tiếp thơ ai chán lắc lại buồn tênh
Thôi, chi mà đàn mà trống mà phách mà sênh
Đập cho nát mảnh tình tung tứ xứ
Khâm Thiên nguyệt ám Hằng Nga khứ
Khách địa thu thâm Phạm Thúc hồn

Khúc tì bà riêng nhớ cuộc truy hoan
Cười bạch phát với hồng nhan thôi có thế
Minh quân lương tướng tao phùng dị
Ai với ai, ai để bập bùng ai
Buồn trông nước chẩy huê trôi


(Đông Pháp thời báo 1927)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002