Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2019 23:27

Thuyền tình một chiếc con con
Khoan khoan tay lái ai còn đợi ai
Yêu nhau nắm áo lôi mời
Thương nhau góc bể bên giời quản xa
Thế sự nhất phù vân chi cảnh
Những ai mê mà ai tỉnh đã ai ai?
Khéo vô đoan khóc hão lại thương hoài
Thú trần giới có ăn chơi là bậc nhất
Trượng phu hà dụng phong hầu ấn
Tài tử nguyên phi nịch thế nhân

Ừ! thế thời khi giăng trong, cơn gió mát, lúc hoa xuân
Chi sự nghiệp để tình quân ngao ngán dạ?
Quân bất kiến thiên cổ hầu vương truỵ lệ tàn bi an tại dã?
Thôi sử kinh an mã cũng đều sai
Hơn nhau một chén rượu mời


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918