15.00
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:42, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/11/2009 17:42

(trước Hữu Thanh)

Bờ ao trên bụi có con cuốc
Ở dưới lại có con chão chuộc
Hai con cùng ở, cùng hay kêu
Một con kêu thảm, con kêu nhuốc
Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa
Cuốc kêu đau lòng thương xuân qua
Cùng một bờ ao, một bụi rậm
Phong cảnh không khác, tình khác xa


Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945