Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 20:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/10/2009 07:58

Nước trong xanh, lơ lửng con cá vàng;
cây ngô cành bích, con chim phụng hoàng nó đậu cao.
Anh tiếc cho cô em nay là phận má đào;
tham đồng bạc trắng mới gán vào ông Tây đen.
Sợi tơ hồng ai khéo xe duyên;
cheo tranh tố nữ đứng bên anh tượng đồng.
Chị em ơi, ba bảy đường chồng.


Bài hát sẩm này là lời chế người đàn bà lấy chồng Tây đen. Sách Tản Đà vận văn chép tên bài là Con cá vàng.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ hai, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945