Bình Khang ca phả là một tập gồm những bài ca do Tản Đà tự giảng văn thích nghĩa, vốn định in riêng ra để cho chị em xóm Bình Khang học để hát cho đúng ý nghĩa và lột cho hết tinh thần bài ca, nhưng chưa kịp xuất bản.