Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 00:47

Con chồng dì ghẻ truyện Châu Nhai,
Từ hiếu hai bên được cả hai.
Mươi hạt ngọc trai bao hạt lệ,
Mấy hàng lệ ngọc báu hơn trai.


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945