Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2016 15:57

Nhớ nhà thi sĩ Thù Nguyên, lục sự Bắc Ninh

Nhớ ai như nhớ bác Thù Nguyên
Nhớ bác đêm ngày, bác nhớ quên?
Kia nọ đầu non vừng thỏ xế
Có chăng mặt bể ngọn trào lên
Tháng ngày lắm lúc như thoi én
Thân thế đôi ta tựa chiếc thuyền
Nhớ bác, xem thơ như đối mặt
“Bút tình” như vướng sợi tơ duyên


Ông Thù Nguyên Bùi Tứ, tác giả tập thơ Ngòi bút tình vì thất nội trợ lại yêu bà em vợ song, nhạc gia không tán thành, cũng thất vọng về mối nhân duyên như chuyện thi sĩ Âu Dương Tu bên Tàu, hoa thơm đánh cả cụm, mà có những tiếng kêu của quả tim đau đớn về vợ chết, lại đau đớn về em vợ sống mà không được sum họp, thật cả tử biệt, cả sinh ly! Tập thơ có xuất bản, nhiều bài hay lắm. (Hương Sơn)

Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945