Tam Tần nhiều năm chàng làm khách,
Nhà em Hán Thuỷ gần bến đò.
Ô cữu hai cây trồng trước cửa,
Gặp bác đưa thư nhớ dặn dò.

tửu tận tình do tại