Cây tương tư rậm lá,
Có chim tương tư đậu.
Người tương tư không đến,
Mưa gió chỉ gây sầu.

tửu tận tình do tại