Thương em thương cả con đường
Sớm chiều nhịp bước đến trường cùng nhau
Rì rào ruộng lúa, nuơng dâu
Thương thương nhớ nhớ từ lâu lắm rồi
Sông quê ngày tháng êm trôi
Em như dòng nước ngàn đời trong xanh
Nghe chừng em chẳng hiểu anh
Dù bao thương nhớ anh dành trao em
Nên nhờ câu hát dịu êm
Nặng tình quê mẹ để em hiểu lòng
Thế rồi ngày tháng chờ mong
Bỗng nhiên em đến như trong mộng vàng
Cùng nhau qua chuyến đò ngang
Cùng xây hạnh phúc huy hoàng em ơi
Dù cho cách biệt phương trời
Gừng cay muối mặn trọn đời bên nhau.