Tháng bảy về có ai thấy xôn xao
Có ai thấy vui như ngày tháng sáu
Khi gió đến rồi những ngày mưa bão
Tháng bảy ơi có ai muốn trở về?

Tháng bảy mùa thu hay tháng bảy mùa hè
Chẳng ai nhớ và quan tâm đến nữa
Ai chẳng nghĩ tháng bảy nhiều trắc trở
Chuyện tình duyên, chuyện nhà cửa bạc tiền.

Tháng bảy bâng khuâng ta gọi tháng cô hồn
Và lo ngại những điều không may mắn
Bao người đã ăn chay và niệm phật
Cầu an lành cho tháng bảy đi qua.

Tháng bảy vui buồn vườn vẫn nở hoa
Hoa của đất hoa của trời tháng bảy
Của nỗi nhớ và tình yêu vẫy gọi
Để ai về tháng bảy với mưa ngâu...