Cha mẹ sinh ra và nuôi ta khôn lớn
Chẳng thể nào đo đếm được công ơn
Cha mẹ chăm lo, nâng đỡ, vuốt ve con
Hạnh phúc, khổ đau khi con cười hay khóc...

Nên có một điều không cho phép ta chần chừ được
Là người con phải báo hiếu ngay với mẹ cha
Không chỉ chăm lo, nuôi cha mẹ đến già
Mà còn phải biết yêu thương và kính trọng.

Không bao giờ làm cha mẹ mình thất vọng
Cha mẹ yêu cầu gì cũng phải làm ngay
Kính cẩn lắng nghe lời lẽ dạy bày
Cha mẹ mắng đừng bao giừ cãi lại…

Phật ở nơi nao, con đi tìm mê mải
Khi trở về người mở của cho con
Lúc nửa đêm mặc áo trái vội vàng
Lo lắng cho con mẹ chính là phật đấy.