Ngày em đi lấy chồng
Lòng anh buồn biết mấy
Giữa mùa hè bỏng cháy
Mà ngỡ mùa đông sang

Theo đò em sang ngang
Để lại trời kỷ niệm
Bến đợi chiều tim tím
Tím hoài trong mắt nhau

Mong đợi ngày qua cầu
Yêu nhau ta cởi áo
Sao trời tuôn mưa, bão
Cho lòng xa cách xa

Đã bao mùa đi qua
Bao mùa ta chờ đợi
Mong ngày tình yêu tới
Viết trăm nghìn câu thơ

Nhưng đời không là mơ
Không như thơ em hát
Trời có ngày dịu mát
Có những ngày bão giông

Em ơi đi lấy chồng
Hạnh phúc về bên ấy
Chạnh lòng em có thấy
Nhớ bến sông ngày xưa?