Anh đừng buồn và trách em nghe
Em không thể lặng im mãi được
Những số điện thoại vô tình em biết
Anh đã mải mê nhắn, gọi nhiều lần…

Dẫu biết là anh bận việc vô ngần
Đâu có thời gian gọi cho em mỗi tối
Đâu có thời gian nên em không dám gọi
Sợ ảnh hưởng đến anh và cũng sợ anh buồn.

Nhưng em muốn hỏi anh chỉ một vài điều
Sao anh lại gọi cho ai nhiều đến thế
Ừ thì công việc của anh, thôi em không hỏi nữa
Nhưng những số điện thoại này anh lại nhắn cả đêm khuya?

Và nội dung tin nhắn anh cũng đã biết thừa
Thôi em không nói sợ anh buồn anh giận
Sợ chúng mình không được như ngày xưa nồng ấm
Em xin giữ số điện thoại này làm kỷ niệm nghe anh.