Việt Nam bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước
Đã đánh tan bao giặc giã hung tàn
Nay đại dịch còn gian nguy phía trước
Đoàn kết và chia sẻ Bắc, Trung, Nam

Không để một người dân nào đói khát
Người có tiền giúp đỡ kẻ khó khăn
Bởi cuộc sống có lúc này lúc khác
Lúc được mùa, lúc mưa bão quanh năm

Dù dịch bệnh miền Nam bùng phát mạnh
Cứ trăm, nghìn người nhiễm mỗi ngày qua
Hãy cố gắng, cơn mưa rồi sẽ tạnh
Đoàn kết là sức mạnh của lòng ta

Nay hệ thống y tế thêm vất vả
Bác sỹ và y tá đã vào Nam
Miền Nam đó lúc này cần chia sẻ
Lá lành đùm lá rách giữa gian nan

Luôn sát cánh với miền Nam yêu dấu
Bắc, Trung, Nam, đoàn kết mãi một nhà
Trong gian khó, sẻ chia ta mới thấu
Đất nước mình là một bản tình ca…