Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2009 19:37

Vẫn biết đường chạy dọc
Dù đèo là đèo Ngang
Mà lần đầu xuyên núi
Sao thấy lòng xốn xang?...

Vẫn biết đỉnh đèo Ngang
Đá, hoa chen cỏ dại
Khiến Bà Huyện Thanh Quan
Đến nay còn ngoảnh lại...

Vẫn biết đi xuyên núi
Giữa lòng đá đèo Ngang
Chẳng thể nghe tiếng cuốc
Vỡ trong chiều bâng khuâng...

Vẫn biết lòng xốn xang
Phải đâu vì đường mới
Mây trắng đỉnh đèo Ngang
Biết bao giờ lại tới?...


21-8-2004
Cảm tác lần đầu qua ngầm Đèo Ngang.

Nguồn: Tạ Phương, Hồn đá, NXB Hội Nhà Văn, 2004