Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/06/2020 00:57

Mưỡu:
Ông Tầu, nhân dịp sang Tây,
Thử xem hay dở đổi thay phong trào.
Ở, đi, ăn, mặc làm sao?
Á, Âu, văn hoá, thấp cao nhường nào?

Hát nói:
Thế vị Trung Hoa vô khả tỉ;
Nào phen này, cũng thử tí xem sao.
Đổi thay rầm rộ buổi tân trào;
Hãy dấn bước xông vào trường thí nghiệm.
Khảo tích, nho lâm tàng bí hiểm;
Tầm châu, học hải cực thâm uyên.
Đông tây, tập quán vốn lưu truyền;.
Âu phải xét nguyên tuyền chân đạo lý.
Thế sự tuyệt vô giai thiện mỹ;
Nhân sinh nan đắc tận hân hoan.
Chuyện cổ kim, suy thịnh, lọ phải bàn;
Có mặt phải, ắt liên can về mặt trái.
Đông thuyết: đại đồng; Tây: bác ái;
Tân đàm: dũng tiến; cựu: cần lao...
Cùng tiêu hao, cùng trạch tuyển,
Cùng huấn luyện, cùng huân đào;
Cùng xã hội góp gom đường tiến hoá,
Cùng nhân quần chịu đặng cảnh binh đao,
Cuộc thắng bại, cùng trải bao vinh lẫn nhục.
Vậy hãy hỏi: Âu thanh, hay Á trọc?
Khách tài ba, lọc kỹ lấy tinh hoa.
Chớ chi thiên vị, — nữa mà...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990