Mỗi lần đến thăm em
Hoa cau rụng bên thềm
Em như hương cau ấy
Xuống đời anh dịu êm

Theo em đi ra vườn
Ngan ngát làn hương cau
Là khi nụ hôn đầu
Chúng mình trao cho nhau

Một lần anh khẽ bảo
Lỡ... sau này cách xa
Em như hương cau ấy
Vương vấn một đời ta

Bây giờ ta xa nhau
Hương cau còn đọng lại
Người đi biền biệt mãi
Tình yêu có phôi pha?


1994

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]