Trời Giang Nam giữa xuân
Mưa bụi như khói tuôn
Rủ tơ Vũ Xương liễu
Tạo thác suối Thạch Môn

tửu tận tình do tại