Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 08:03

翫花與衛象同醉

衰鬢千莖雪,
他鄉一樹花。
今朝與君醉,
忘卻在長沙。

 

Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý

Suy mấn thiên hành tuyết,
Tha hương nhất thụ hoa.
Kim triêu dữ quân tuý.
Vong khước tại Trường Sa.

 

Dịch nghĩa

Tóc cằn cỗi đã thêm cà ngàn sợi bạc
Ở xứ người chỉ có độc một cây hoa
Hôm nay cùng ông, ta uống say
Để quên đi đang ở Trường Sa

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Tóc bạc nghìn sợi tuyết,
Quê người một khóm hoa.
Sáng nay say với bác,
Quên bẵng tại Trường Sa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mái tóc cằn khô sương tuyết pha
Xa nhà, chung ngắm một giò hoa
Bữa nay, rượu sớm cùng say khướt
Quên bẵng Trường Sa, quên bẵng ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Tóc pha nghìn sợi tuyết
Quê người một cội hoa
Sớm nay say cùng bác
Quên bẵng ở Trường Sa


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sợi trắng tóc còi già,
Quê người cùng ngắm hoa.
Sớm nay say với bác,
Quên chuyện đày Trường Sa !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tóc cỗi muôn hàng tuyết,
Quê người một gốc hoa.
Sớm nay say với bác,
Quên hản ở Trường Sa.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tóc già ngàn sợi tuyết pha,
Tha hương, cùng với cây hoa khuây tình.
Bây giờ say rượu cùng anh,
Trường Sa ẩm thấp, quên mình ở đây.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tóc cằn nghìn sợi tuyết pha,
Quê người có một cây hoa đương mùa.
Sớm, cùng anh uống say sưa,
Trường Sa, quên mất hiện giờ ở đây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc cằn cỗi đã thêm ngàn sợi tuyết
Ở xứ người chỉ có một cây hoa
Nào sáng nay ta cùng ông say khướt
Để quên đi đời phát vãng Trường Sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc cằn ngàn sợi tuyết pha
Quê người duy với khóm hoa bạn lòng
Sáng nay luý tuý cùng anh
Trường Sa biếm trích mà mình đã quên

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mái tóc như bông tuyết
Quê người nở khóm hoa
Sớm nay cùng bác chén
Quên nỗi ở Trường Sa


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời