梁城老人怨

朝為耕種人,
暮為刀槍鬼。
相看父子血,
共染城壕水。

 

Lương thành lão nhân oán

Triêu vi canh chủng nhân,
Mộ vi đao thương quỷ.
Tương khán phụ tử huyết,
Cộng nhiễm thành hào thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng còn là kẻ cày, người cấy,
Đến chiều đã thành thây ma chết vì đao, thương.
Thấy máu tươi của hai cha con,
Cùng chảy xuống hào nước quanh thành.


Tác giả sinh năm 720, khi An Lộc Sơn khởi loạn năm 755, ông đã 35 tuổi, chứng kiến tận mắt bao cảnh đau lòng trong cơn binh biến. Lương thành vị trí nay thuộc huyện Lâm Nhữ, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng còn kẻ cày người cấy
Chiều đã thành thây bấy thương đao
Cha con nằm chết bên nhau
Máu pha đỏ thắm nước hào thành Lương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng còn kẻ cấy người cày
Buổi chiều hoá quỷ chết vì đao thương
Máu tươi lênh láng cha, con
Cùng chan dòng nước hào thành tội thay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời