Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 18:47

寒塘

曉髮梳臨水,
寒塘坐見秋。
鄉心正無限,
一雁度南樓。

 

Hàn đường

Hiểu phát sơ lâm thuỷ,
Hàn đường toạ kiến thu.
Hương tâm chính vô hạn,
Nhất nhạn độ nam lâu.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng tới soi mặt ao chải tóc,
Ngồi nhìn ao lạnh lẽo, biết là thu đã về.
Đúng vào lúc lòng nhớ quê lên cao vô hạn,
Thì thấy một cánh nhạn đáp xuống lầu phía nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng soi mặt ao thắt bím
Mới nhận ra thu tím đã về
Lòng đang vô hạn nhớ quê
Chợt kìa cánh nhạn bay về lầu nam

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc sáng, soi nước chải
Ao lạnh toả màu thu
Lòng quê dâng vô hạn
Lầu nam cánh nhạn về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời