題淩雲寺

春山古寺繞滄波,
石磴盤空鳥道過。
百丈金身開翠壁,
萬龕燈焰隔煙蘿。
雲生客到侵衣濕,
花落僧禪覆地多。
不與方袍同結社,
下歸塵世竟如何?

 

Đề Lăng Vân tự

Xuân sơn cổ tự nhiễu thương ba,
Thạch đặng bàn không điểu đạo qua.
Bách trượng kim thân khai thuý bích,
Vạn kham đăng diễm cách yên la.
Vân sinh khách đáo xâm y thấp,
Hoa lạc tăng thiền phúc địa đa.
Bất dữ phương bào đồng kết xã,
Há quy trần thế cánh như hà?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Núi xuân chùa cổ sóng xanh vây
Quanh co lối đá đường chim bay
Phật thân trăm trượng bày vách biếc
Đèn đuốc muôn bàn cách khói mây
Thấm ướt áo ai mây mù đượm
Phủ chỗ tăng ngồi hoa rụng đầy
Chẳng thể cùng sư đồng tụ tập
Xuống non về thế, lại sao đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quanh núi xuân sóng vòng chùa cổ
Bàn đá thềm vắng vẻ chim bay
Thân vàng trăm trượng vách bày
Lung linh vạn ánh cách mây đèn thờ
Mây nhập áo khách du ẩm thấp
Hoa rụng nhiều xuống đất, thiền phòng
Không cùng kết xã sư tăng
Trở về thế tục cuối cùng ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời