Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/02/2014 13:09

退棲

宦遊蕭索為無能,
移住中條最上層。
得劍乍如添健仆,
亡書久似失良朋。
燕昭不是空憐馬,
支遁何妨亦愛鷹。
自此致身繩檢外,
肯教世路日兢兢。

 

Thoái thê

Hoạn du tiêu tác vị vô năng,
Di trú Trung Điều tối thượng tằng.
Đắc kiếm sạ như thiêm kiện phó,
Vong thư cửu tự thất lương bằng.
Yên Chiêu bất thị không liên mã,
Chi Độn hà phương diệc ái ưng.
Tự thử trí thân thằng kiểm ngoại,
Khẳng giao thế lộ nhật căng căng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Tài kém kinh luân phải lánh mình
Núi Trung chót vót chốn yên lành
Được gươm tựa có người tâm phúc
Mất sách như xa bạn tử sinh
Mua tiếng Chiêu không thương ngựa chết
Trọng tài Chi mới quý ưng nhanh
Thân này quyết đặt ngoài cương toả
Mặc kẻ run run giữ lợi danh


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Yên Tử

Chơi bời hoang phá chẳng mong gì
Về ở Trung Điều lối đẹp đi
Được chổ an vui thêm hạnh phúc
Bỏ nơi thù giận kết giao trì
Yên Chiêu không chợ, luôn không ngựa
Chi Độn bên sông tưởng Hợp Bì
Ta hỏi lòng ta năm tháng trước
Đường xuân muôn nẻo đã buông thì

      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan ham chơi sẽ không năng lực
Về Trung Điếu là lúc nhất rồi
Kiếm mang càng ngã mạnh thôi
Không đọc sách tựa xa người bạn thân
Vua nước Yên đâu không thương ngựa
Chi Độn sư ái mộ chim ưng
Nay thân ra khỏi dây thừng
Khẳng là thận trọng chọn đường này đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quan rong chơi để lộ vô tài
Về ở Trung Điều tính rất hay.
Được kiếm gươm lâu: đau đớn ngã
Bỏ thư văn mãi: bạn thân rời.
Yên Chiêu thương ngựa do mua tiếng
Chi Độn quý ưng bởi mến tài.
Tự hậu rút thân ngoài trói buộc
Chẳng kiêng dè đã định đường đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời