Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:59

新歲對寫真

得見明時下壽身,
須甘歲酒更移巡。
生情暗結千重恨,
寒勢常欺一半春。
文武輕銷丹灶火,
市朝偏貴黑頭人。
自傷衰颯慵開鏡,
擬與兒童別寫真。

 

Tân tuế đối tả chân

Đắc kiến minh thì hạ thọ thân,
Tu cam tuế tửu cánh di tuần.
Sinh tình ám kết thiên trùng hận,
Hàn thế thường khi nhất bán xuân.
Văn vũ khinh tiêu đan táo hoả,
Thị triều thiên quý hắc đầu nhân.
Tự thương suy táp dung khai kính,
Nghĩ dữ nhi đồng biệt tả chân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Hạ thọ ngồi trông bức hoạ hình
Chén xuân há chịu kém bình sinh
Hàng ngàn mối hận vào tâm quấy
Đúng nửa đời người thấy rét kinh
Than củi lập loè niêu thuốc đỏ
Ngựa xe đủng đỉnh khách đầu xanh
Nhăn da móp má gương lười ngắm
Nhớ mặt thời trai vẽ hẳn xinh


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước sáu mươi được coi hình vẽ
Phải một tuần rượu để mừng xuân
Luỵ tình gây hận cả ngàn
Đời người một nửa lạnh toan dối lừa
Văn võ giảm trên lò siêu thuốc
Chạy vinh hoa nay thuộc đầu đen
Tự thương trước kính vẻ tàn
Nghĩ rằng lúc trẻ khác hơn bây giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáu chục được xem bức hoạ mình
Đầu năm tuần rượu phải thơm lành.
Nửa đời thế lạnh do lừa dối
Ngàn mối hận câm bởi luỵ tình.
Thuốc đỏ lửa đun văn võ kém
Đầu đen tham phú chợ triều đình
Đau lòng suy sụp lười soi kính
Nghĩ tuổi thơ riêng nét khác xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời