Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 22:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/05/2019 00:39

寄贈詩僧秀公

靈一心傳清塞心,
可公吟後礎公吟。
近來雅道相親少,
惟仰吾師所得深。
好句未停無暇日,
舊山歸老有東林。
冷曹孤宦甘寥落,
多謝攜笻數訪尋。

 

Ký tặng thi tăng Tú Công

Linh Nhất tâm truyền Thanh Tái tâm,
Khả công ngâm hậu Sở công ngâm.
Cận lai nhã đạo tương thân thiểu,
Duy ngưỡng ngô sư sở đắc thâm.
Hảo cú vị đình vô hạ nhật,
Cựu sơn quy lão hữu đông lâm.
Lãnh tào cô hoạn cam liêu lạc,
Đa tạ huề cung sổ phỏng tầm.

 

Dịch nghĩa

Được ngài Linh Nhất truyền cho tâm Thanh Tái,
Ông ngâm thơ xong thì tới ông Sở ngâm thơ tiếp.
Gần đây tôi ít thân cận với giới nhã đạo,
Nhưng ngưỡng mộ thầy tôi đạt tới chỗ cao sâu.
Câu thơ hay chưa ngừng tuôn chảy thì chưa tới ngày nghỉ,
Về già đã có rừng phía đông nơi núi cũ.
Tôi cam chịu giữ chức quan lẻ loi nơi xa xôi lạnh lẽo này,
Đa tạ đã thường chống gậy trúc xứ Cung lại thăm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Linh Nhất truyền cho Thanh Tái tâm
Khả Công ngâm dứt, Sở Công ngâm
Ngày nay đạo nhã gần nhau ít
Riêng mộ thầy ta hiểu biết thâm
Câu đẹp chưa xong không rảnh rỗi
Núi xưa vừa ý có đông lâm
Quan đơn nhà lạnh đà xơ xác
Muôn đội ơn ngài chống gậy thăm


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Linh Nhất truyền cho tâm Thanh Tái
Ông ngâm rồi ông Sở mới ngâm
Gần đây nhã đạo ít thân
Mừng ông đã đạt cao thâm thi tài
Câu thơ hay tuôn hoài chưa nghỉ
Khi về già núi cũ rừng đông
Tôi cam cô quạnh chức quan
Cám ơn chống gậy tới thăm nhiều lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Thanh Tái tâm do Linh Nhất truyền
ông ngâm trước tới Sở công phiên.
Gần đây nhã đạo sơ thân cận
Ngưỡng mộ thầy tôi đạt diệu huyền.
Bận nghĩ câu hay chưa đắc vận
Rừng đông núi cũ lão an nhiên.
Lẻ loi quan nhỏ xa xôi lạnh
Đa tạ người hèo tới mấy phen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời