九月八日

已是人間寂寞花,
解憐寂寞傍貧家。
老來不得登高看,
更甚殘春惜歲華。

 

Cửu nguyệt bát nhật

Dĩ thị nhân gian tịch mịch hoa,
Giải liên tịch mịch bạng bần gia.
Lão lai bất đắc đăng cao khán,
Cánh thậm tàn xuân tích tuế hoa.

 

Dịch nghĩa

Vốn là một loài hoa thầm lặng trong cõi người,
Lại thương cho ông nhà nghèo ở gần bên.
Ông lão chưa bao giờ lên xem núi,
Vậy mà khi xuân tàn, cũng tiếc cho hoa rụng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong nhân gian hoa đà tịch mịch,
Xót nhà nghèo tịch mịch như hoa.
Tuổi già không thể lên cao ngắm,
Giữa xuân tàn tiếc nuối tuổi hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhân thế đã đành tịch mịch hoa,
Giải buồn hoang vắng cạnh bần gia.
Tuổi già chẳng được lên cao ngắm,
Lại lúc tàn xuân tiếc tuổi hoa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong cõi người là hoa trầm lặng
Lại thương cho lão trượng nhà nghèo
Không tiền đâu dám lên cao
Xuân đi cũng biết thương đau hoa tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cõi người vốn một loại hoa thầm
Thương cảnh nhà nghèo ở cạnh gần
Tuổi tác chưa lên cao ngắm núi
Hoa tàn khi ấy lại thương xuân

15.00
Trả lời