Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2019 22:36

Nhớ anh trở lại Thần kinh,
Sông Hương nước chẩy, non Bình thông reo.
Bên sông, ngơ ngẩn mái chèo,
Sườn non một dốc, bao nhiêu nỗi niềm.
Kinh thành ai lạ, ai quen,
Lạ quen, ai biết lòng em ngậm ngùi!
Nghìn thu một giấc, anh ơi,
Anh say, say biết đâu người duyên xưa.
Khóc anh từ ấy đến giờ
Lệ lòng lai láng đôi bờ sông Hương!


1929

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960