Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:19

Vũ sơ tình hề, phong khởi sầu

Ba sinh lỡ dở mối duyên đầu,
Chiếc bách lênh đênh nước thẳm sâu.
Yên trí sang ngang gây lại phúc;
Đau lòng dấn bước vướng thêm sầu.
Má hồng phận mỏng cay son phấn;
Nước loạn canh tàn khóc bể dâu.
Mưa gió sông Tương thơ đẫm lệ,
Đoạn trường ai cảm khách qua cầu?


Tương Phố tự bạt

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960