Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:55

Dạ đài anh hỡi thấu chăng tình?
Tấm bé, con nay đã trưởng thành;
Đậu tú tài Tây hăm mốt tuổi,
Nuôi con chẳng dám phụ lòng anh!


1937

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960