Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:13

Bóng chiều bảng lảng ngàn dâu,
Non sông cây cỏ ngả mầu hoàng hôn.
Ngày vất vả, năm dồn cảnh tối,
Cuộc hơn thua, thôi nói năng gì;
Gánh hoa, một sớm ngày đi,
Lỡ làng chợ sớm, vui chi chợ chiều.
Hoa vô tri phó liều linh lạc,
Cảm thương hoa, bất giác lệ rơi;
Đem hoa sánh với kiếp người,
Hoa chiều xuân xế, cảnh người về hôm.
Hoàng hôn giục giã hoàng hôn,
Chùa đâu vang tiếng chuông dồn thu không!


Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960