Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2019 22:11

Hòn Chồng nhớ buổi hôm nay,
Ất Mùi thu dạo gót giầy khách du.
Thời gian tung lớp bụi mù,
Ngàn thu sau hội khách du chốn nào?
Vẫn Hòn Chồng ngạo nghễ cao,
Sóng xô hoa tuyết, biển gào tang thương.


1955

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân thu, 1990