Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2019 22:17

Giở tập thư xưa lại nhớ nhau,
Non Bồng nước Nhược, hiết tìm đâu;
Trời dài đất rộng bao la hận,
Năm tháng còn đây ngấn lệ châu.


1926

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960