Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:05

Non xanh biếc, nước trong xanh,
Bình Hương non nước hữu tình mấy mươi.
Non nước hỡi! Đâu người năm trước?
Người cùng ta nguyện ước ba sinh;
Nước non thề thốt bao tình,
Sông Hương còn đó, non Bình còn kia.
Trỏ lòng sông, cùng thề với nước,
Chỉ đầu non, cùng ước với trăng:
“Thề duyên bao nỗi bất bằng,
Cũng tình trong đẹp như trăng nước này.
Trăng nước có vơi đầy tròn khuyết,
Tình đôi ta chỉ biết thuỷ chung!”
Ngàn thông dưới bóng trăng lồng,
Thông reo trăng rọi tấm lòng Bắc Nam;
Bỗng một phút bình tan, gương vỡ,
Để tình này dang dở, dở dang;
Thề duyên thôi đã phụ phàng,
Non sông trăng nước bẽ bàng vì ai!
Nay trở lại ngậm ngùi cảnh cũ;
Người xưa say giấc ngủ ngàn năm!
Tử sinh xé giải đồng tâm,
Trước mồ, lã chã khôn cầm hàng châu.
Khóc nhau, dễ gặp nhau đâu nữa,
Tìm nhau đành tìm ở chốn này;
Tro vàng lẫn khói hương bay,
Tro tàn, khói toả bao khuây hận tình!


Huế, 1939
Sau một buổi chiều đi thăm mộ Anh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]