Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 22:10

Ảnh người thơ mộng bến Tương giang,
Đã một chiều thu khóc gió vàng.
Chiếc bách lênh đênh hai sóng nước;
Mối sầu héo hắt nửa can tràng.
Tấn tuồng tạo hoá vai chua chát;
Quán trọ phù sinh khách lỡ làng.
Dồn cuộc trăm năm còn giọt lệ
Thấm lan giấy mực mấy muôn hàng.


1953

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân thu, 1990