Không gì bó buộc mới thảnh thơi
Bơi lội lênh đênh, thích quá rồi
Cười bạn với ta đâu phải một
Sao biết ta không biết cá vui?