Sân trước cành hoa vẩy móc sa
Rèm thưa chênh chếch ánh trăng tà
Lạnh lẽo đêm khuya vừa tỉnh giấc
Tàn canh tâm trí dậy phong ba