Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2008 07:21

Như đông thời tác

Tứ phan tầm chủ xuất dương quan
Tan phế tương kỳ tại thử gian
Việt cảnh cáp đương xuân tiết hậu
Minh tiên dĩ quá bắc tùng san
Thê hàng vạn lý do vi dị
Vân vũ trùng tiêu khởi thị nan
Thiên địa hữu tâm khai vận hội
Chinh xa tảo tảo phục nam hoàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn phen tìm chúa vượt nghìn trùng
Cùng hẹn nơi đây một tấm lòng
Vượt cõi vừa hay xuân đã đến
Thét roi qua vút dải rừng thông
Trèo non vượt bể e còn dễ
Mấy lớp mưa mây há ngại ngùng
Trời đất chừng như đang mở hội
Chiếc xe rong ruổi sớm về nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Vượt ải tìm vua đã bốn phen
Chốn này ước hẹn một gan bền
Trời xuân đất khách ra chân bước
Cõi Bắc rừng thông quất ngựa lên
Muôn dặm xông pha đành chẳng khó
Tầng trời mưa gió quyết làm nên
Vận may trời đất dành cơ hội
Xe khách về nam trở bánh liền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời