Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/07/2017 10:49, số lượt xem: 270

Thuyền em qua bến đợi
Nghiêng về miền không anh

Đời...
như sương
...như khói.

Tình...
mong manh
…mong manh.

Trà Vinh
(07-01-2008)