Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/08/2020 11:11 bởi tôn tiền tử
Tú Kiên (1882-1941) tên thật là Nguyễn Đình Kiên, hiệu Hy Cao, quê làng Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ An, là một nhà hoạt động cách mạng trong phong trào Đông Du, một trong những sáng lập viên của Hội Phục Việt. Thuở nhỏ ông theo học khoa cử, nhưng khuynh hướng về cái học thực nghiệp, mở mang dân trí, dân sinh, dân quyền... Ông thi đỗ tú tài hoá học nên thường được gọi là Tú Kiên.

Năm Mậu Thân 1908 ông cùng các chiến sĩ yêu nước tham gia phong trào Duy tân ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tháng 6-1908 phong trào bị Pháp khủng bố trắng, ông bị Nam triều bắt kết án chung thân, đày Côn Đảo một thời gian dài. Năm 1917, ông cùng 5 bạn tù là Trần Hoành, Nguyễn Kim Đài và 2 thường phạm khác dùng bè gỗ vượt Côn Đảo. Bè của ông và các bạn lênh đênh trên biển 6 ngày đêm thì tấp vào một làng chài thuộc huyện…

 

Tuyển tập chung