Anh yêu vô vàn màu xanh của đất
Của mắt em, của tán lá trên cành
Trái tim mình làm sao lại quá chật
Không đủ trữ nhiều tình cảm xuân xanh.