Rèm cuốn ban mai hương lạnh thơm
Lạnh ngắt chăn tơ giấc chập chờn
Gió sầu vò nát mái tóc rối
Gối phượng phòng đơn lệ đẫm tuôn
Mấp mô đường nhỏ khó đi lại
Tiếng cuốc kêu dồn xuân đã cuối
Hoa tàn như mộng liễu như sầu
Nghiêng ngả gió đông khôn giữ nổi


Nguiofn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)