Sông Hương trăm khúc từ đông lại
Bờ yến mòn ôm sóng vạn trùng
Đời thánh buổi nay hằng trọng đức
Tàu buôn khách lạ chẳng ngăn chừng


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)