Hoa mai tay bẻ bước lên lầu
Đường nhỏ quanh co gió thổi ào
Cửa đóng sư già không xuống núi
Chuông đèn nhà Phật sóng kinh trào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)