Xót xa thay
Li ca vừa dứt
Lòng sầu sợi tình vừa rút
Oanh hoa rốt cuộc xuân nhiều ít?
Năm phố hồn tiêu buồn chết!
Khôn giữ rịt
Nghĩ "năm chữ Hà Lương"
Mối hận ngàn xưa hệt
Chia tay da diết
Níu hành lí dặn dò
Ăn no lấy sức
Dẫu khổ tình li biệt

Xe lăn bánh
Một đám bụi hồng mù mịt
Mây cây trông lại xa tít
Người xa rượu tỉnh chuông chùa kíp
Chỉ thấy gió mưa mờ mịt
Người đi nhé!
Đợi kì Hệ trên sông
Thả chén mừng ngày Tết
Thấy con thuyền chíp
Phía Nam Đập Đá ra
Mang theo rượu nếp
Biết là ta nghênh tiếp

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)