Long Thành trúc chi từ kỳ 5

Đông thành tà kính tiếp xuân huy
Mạt giác xuyên loan phong điệp vi
Niểu ná bách hoa kiều dục tuyệt
Xuân phong vô lực tống lang quy


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú

Cửa thành Đông, xuân bừng lối khuất
Bướm bãi, ong khe rộn bốn bề
Lả lướt trăm hoa dường nhạt thắm
Gió xuân không sức chở chàng về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông thành lối khuất sáng xuân,
Ong khe bướm bãi cửa quan rộn ràng.
Trăm hoa lả lướt nhạt làn,
Gió xuân không sức chở chàng về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời