Một hạt đậu xanh toả sáng
Mãi mãi bên bàn làm bạn
Mở chén lầu mưa
Song thu đọc sử
Mắt nhỏ mày dài chiếu rạng
Tự coi đủ sáng
Ai nài phải “cửu chi” ngàn ngọn?

Khoái lạc trên đời vô hạn
Biết mấy ca lâu vũ quán!
Vắng vẻ đêm nay
Ân cần chiếc bóng
Thừa đuổi nửa phần sầu oán
Canh tàn giọt đoạn
Lồng giữ được, gió về chẳng quản


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)